Sớm hoàn thành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh

Thứ Năm, 06-02-2020, 14:36

NDĐT - Ngày 6-2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 11 bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật và có hiệu lực pháp luật từ ngày 1-7-2020.

Các bộ, ngành tham gia buổi làm việc, gồm: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ.

Tại cuộc họp, các bộ, cơ quan đã giải trình, báo cáo cụ thể tình hình xây dựng, trình văn bản nợ đọng, cam kết thời gian hoàn thành; đồng thời, báo cáo tiến độ và thời gian hoàn thành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh sắp có hiệu lực. Một vấn đề nổi lên tại cuộc làm việc là công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là khi trả lời các phiếu lấy ý kiến. Thực tế, theo các đồng chí tham dự cuộc họp, có những vấn đề thiếu ý kiến của một số bộ thì không thể trình dự thảo được.

Sau khi nghe các bộ báo cáo, giải trình và cam kết thời hạn hoàn thành các văn bản, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu, các vụ, cục của VPCP khẩn trương xử lý các văn bản đã được các bộ trình. Đồng chí truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng: việc xây dựng, hoàn thiện thể chế là ưu tiên số 1, phải bảo đảm tiến độ, trừ những văn bản có lý do rất chính đáng, những vấn đề rất nhạy cảm cần xem xét rất kỹ lưỡng, còn những vấn đề về quy trình, thủ tục, công tác phối hợp thì các bộ cần cùng VPCP xử lý dứt điểm. Làm mạnh mẽ, quyết liệt như chống dịch. Đề nghị các bộ cùng VPCP phối hợp tháo gỡ từng việc một để ban hành các văn bản “sớm ngày nào tốt ngày đó”. Theo đó, bộ chủ trì dành thời gian xử lý dứt điểm, do bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Bộ Tư pháp dành thời gian thẩm định nhanh các dự thảo, các bộ cho ý kiến khẩn trương, không để “om” hàng tháng.

Sau khi khẩn trương lấy ý kiến thành viên Chính phủ, VPCP sẽ mời các bộ lên làm việc tại VPCP để tiếp thu ý kiến, “gọt giũa” câu chữ... Như vậy, công việc sẽ rất nhanh, thậm chí chỉ cần nửa ngày thay vì hàng tháng nếu làm theo cách cũ là chuyển các ý kiến thành viên Chính phủ về lại bộ chủ trì. “Bộ nào chậm thì vụ, cục theo dõi của VPCP phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm quán triệt các đơn vị của VPCP.

TIN: THANH GIANG; ẢNH: NHẬT BẮC