Siết quy định nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thứ Năm, 16-05-2019, 12:05
Giấy phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cảng biển. Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG.

NDĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng chặt chẽ hơn đối với nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Nghị định mới ban hành, phế liệu nhập khẩu (PLNK) làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật bảo vệ môi trường. Đồng thời, PLNK chỉ được phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng các yêu cầu: Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên Bản lược khi hàng hóa (E-Manifest) có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và còn khối lượng PLNK; Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên E-Manifest có Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm PLNK đối với phế liệu ghi trên E-Manifest, và phải gửi văn bản này (bản quét từ bản chính có xác thực chữ ký điện tử của tổ chức, cá nhân) lên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, đồng thời gửi 01 bản chính cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục thông quan. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện trên trước khi cho phép dỡ phế liệu xuống cảng.

Để được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Nghị định mới ban hành cũng nêu rõ các tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 76 Luật bảo vệ môi trường. Đồng thời phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng PLNK làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với các dự án đã đi vào vận hành; và có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới ban hành cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng chặt chẽ hơn, như: Điều kiện về bảo vệ môi trường; Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường; Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu; Trường hợp nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; Đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Trình tự thủ tục kiểm tra, giám định chất lượng và thông quan; và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Trước đó, tháng 8-2018, trước tình trạng hàng chục nghìn container PLNK ùn ứ tại các cảng biển trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thanh tra toàn diện công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu trong thời gian qua, xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan, thu hồi giấy phép của các doanh nghiệp nếu phát hiện sai phạm.

* Thống nhất cách xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng biển

* Thanh tra Tổng cục Môi trường và 74 đơn vị liên quan nhập khẩu phế liệu

* Loại bỏ các phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường

NGUYÊN MINH