Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin

Thứ Hai, 14-10-2019, 09:34

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 31/2019/QÐ-TTg ngày 9-10-2019 quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Theo đó, thương nhân nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học phải tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hóa sau ba tháng, kể từ ngày kết thúc quá trình nghiên cứu khoa học, theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, thương nhân cũng phải chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp này.

Hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học được nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí: nhập khẩu chỉ để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học của thương nhân; không gây ô nhiễm môi trường; thuộc danh mục sản phẩm, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt; hàng hóa được thuê, mua, mượn từ đối tác nước ngoài có đặc trưng riêng không thay thế được...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.