Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thứ Hai, 05-08-2019, 10:14

Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NÐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (KTKS).

Theo đó, thu một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền KTKS đối với các trường hợp: giấy phép KTKS thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường có thời hạn khai thác đến 5 năm hoặc tổng giá trị tiền cấp quyền KTKS đến một tỷ đồng; giấy phép KTKS thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời hạn khai thác đến ba năm hoặc tổng giá trị tiền cấp quyền KTKS đến 500 triệu đồng.

Ngoài hai trường hợp trên, thu nhiều lần đối với các trường hợp còn lại, lần đầu thu với số tiền được tính bằng 30% tổng số tiền chia cho nửa thời hạn khai thác. Từ lần thu thứ hai thu bằng tổng số tiền cấp quyền KTKS trừ đi số tiền thu lần đầu và chia đều cho số năm phải nộp còn lại và hoàn thành việc thu vào nửa đầu thời hạn cấp phép…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2019.