Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Thứ Tư, 03-07-2019, 16:29

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2019/NÐ-CP về kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê, dịch vụ vũ trường.

Theo đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng; với dịch vụ vũ trường thời gian quy định là từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê phải bảo đảm các quy định về phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự. Phòng hát phải có diện tích tối thiểu từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ. Ðể bảo đảm an toàn, các phòng hát không được đặt chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động.

Ðối với kinh doanh vũ trường, diện tích phòng sử dụng phải từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ. Ðịa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện… từ 200m trở lên. Ðặc biệt không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi.

Sau ngày 1-12-2019, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không bảo đảm các điều kiện kinh doanh mới phải chấm dứt hoạt động.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2019.