Những quy định hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Thứ Sáu, 14-06-2019, 14:29

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo đó, việc cấp CCHN áp dụng cấp lần đầu CCHN; cấp điều chỉnh CCHN; cấp lại CCHN. Việc cấp lại CCHN áp dụng chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hư hỏng; đủ điều kiện cấp lại CCHN đã bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Việc cấp điều chỉnh CCHN áp dụng bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN; bổ sung kỹ thuật chuyên môn trong CCHN; thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN; thay đổi thông tin cá nhân và văn bằng chứng chỉ trong CCHN...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 24-7-2019.