Giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thứ Hai, 17-09-2018, 09:43

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (CNNH) nước ngoài.

Theo đó, thông tin khách hàng của TCTD, CNNH nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có liên quan. TCTD, CNNH nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2018.

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, hóa đơn điện tử gồm hóa đơn giá trị gia tăng (áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế); hóa đơn bán hàng (áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế VAT theo phương pháp trực tiếp, gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế),…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2018.