Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Năm, 06-02-2020, 03:15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2020/NÐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công (Trung Quốc) giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (AHKFTA) phải đáp ứng đủ bốn điều kiện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu từ các nước thành viên của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công (Trung Quốc); hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu; hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có C/O mẫu AHK theo quy định...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-2-2020.