Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Sáu, 22-05-2020, 02:11

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14-12-2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành công thương.

Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công thương gồm: Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Phòng vệ thương mại…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7-7-2020.