Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Sáu, 06-03-2020, 02:38

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NÐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (LÐ), bảo hiểm xã hội, đưa người LÐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, người sử dụng LÐ có trả lương cho người LÐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm với 1 - 10 người LÐ; 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người; 50 - 75 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người trở lên. Ngoài ra, hành vi không công bố công khai bảng lương, thang lương, thay đổi hình thức trả lương mà không báo trước cho người LÐ 10 ngày… của người sử dụng LÐ cũng sẽ bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng. Người sử dụng LÐ sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu tạm thời chuyển người LÐ làm công việc khác so với hợp đồng nhưng không báo trước ba ngày làm việc hoặc không thông báo thời hạn, công việc bố trí không phù hợp với sức khỏe, giới tính của họ. Việc chuyển người LÐ làm công việc khác mà không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người LÐ cũng sẽ bị phạt tiền từ 3 - 7 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2020.