Chính sách mới - quyết định mới

Chủ Nhật, 10-11-2019, 01:42
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, Nghị định này bổ sung một mục mới vào Nghị định 98/2013/NĐ-CP về mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt thấp nhất từ 20 đến 30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng như: Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-11-2019.