Chính sách mới - quyết định mới

Thứ Sáu, 11-10-2019, 09:25

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, các đối tượng này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm. Khi nhận công tác lần đầu được hưởng trợ cấp bằng 10 tháng lương cơ sở và có chế độ trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi…

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp lưu động, các đối tượng được hưởng phụ cấp bằng 70% mức lương cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Đối với giáo viên, viên chức quản lý giáo dục chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, phải thường xuyên đi đến các thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở; giáo viên, viên chức quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp 50% mức lương cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2019.