Nhóm ngành sức khoẻ lấy mức điểm "sàn" từ 18 đến 21 điểm

Chủ Nhật, 21-07-2019, 12:01
Thí sinh Kỳ thi THPT quốc gia 2019

NDĐT- Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định áp dụng ngưỡng bảo đảm đối với nhóm ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề là từ 18 đến 21 điểm.

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành, nhóm ngành cụ thể như sau: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa là 21 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển; đối với ngành Răng-Hàm- Mặt là 21 điểm; đối với ngành Y học cổ truyền là 20 điểm; đối với ngành Dược là 20 điểm.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tất cả các ngành: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 18 điểm.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề nêu trên là căn cứ cho các cơ sở đào tạo thực hiện việc xét tuyển.

THANH XUÂN - Ảnh: DUY LINH