Ngành học mới: Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản

Thứ Bảy, 14-03-2020, 16:13
(Ảnh minh hoạ: HẢI NINH)

NDĐT - Năm học 2020 - 2021, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu chính thức tuyển sinh chương trình Cử nhân Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản.

Chương trình đào tạo Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản là ngành mở mới của Khoa Địa lý, Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Theo nhà trường, chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cử nhân, có khả năng vận dụng kiến thức khoa học, sáng tạo trong quản lý phát triển đô thị và bất động sản, đáp ứng nhu cầu xã hội cả trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tư nhân, cụ thể: Quản lý nhà nước về phát triển đô thị và bất động sản; Quy hoạch phát triển đô thị và bất động sản; Quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản; Ứng dụng công nghệ trong quản lý thông minh đô thị và bất động sản.

Hai nội dung Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản sẽ được Nhà trường giảng dạy song hành trong mối quan hệ tương hỗ, không tách rời. Quản lý Phát triển đô thị bao hàm tổng hợp nhiều nội dung như Quản lý tài nguyên và môi trường đô thị, quy hoạch đô thị, công nghệ quản lý đô thị thông minh,...Bất động sản bao gồm các vấn đề về chính sách pháp luật đất đai và bất động sản; phân tích thị trường bất động sản, phát triển bất động sản thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản, định giá, marketing, đầu tư, môi giới bất động sản, quản lý thị trường bất động sản,...

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra của ngành sẽ có kiến thức chuyên môn cơ bản, hiện đại và thực tiễn, có phương pháp tư duy tổng hợp, tiếp cận hệ thống, liên ngành; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề; có khả năng lập, tư vấn, thẩm định các dự án ở hai lĩnh vực có quan hệ mật thiết là quản lý phát triển đô thị và bất động sản; có kỹ năng ứng dụng công nghệ trong quản lý thông minh đô thị và bất động sản; có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống xã hội; có khả năng làm việc trong các nhóm chuyên ngành, liên ngành và đa ngành.

Sinh viên có nhiều cơ hội thực tập chuyên ngành tại các cơ quan chuyên môn như Bộ Xây dựng, Tổng Cục quản lý đất đai; Viện nghiên cứu đô thị và nông thôn, phòng Quản lý đô thị các quận, huyện; các công ty đầu tư, tư vấn và kinh doanh bất động sản,…và có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý quy hoạch phát triển đô thị ở các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu ở Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố, chuyên viên định giá bất động sản, tư vấn viên, chuyên gia về bất động sản ở các cơ quan, doanh nghiệp…

Khi theo học ngành Quản lý Phát triển đô thị và Bất động sản tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên có thể học thêm để lấy bằng kép một số ngành khác như: Quản lý đất đai, Địa lý tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, Quản lý tài nguyên môi trường,...

THANH XUÂN