Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu

Thứ Tư, 14-10-2020, 16:31
Học viên Học viện An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy năm 2020 cho hai ngành đào tạo.

Học viện An ninh nhân dân tuyển bổ sung 94 chỉ tiêu là nam giới đối với ngành Nghiệp vụ an ninh. Khu vực tuyển sinh là các tỉnh phía bắc và một số tỉnh phía nam, bao gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Đối với ngành An toàn thông tin tuyển thêm 1 chỉ tiêu là nam ở các tỉnh phía nam (từ Quảng Trị trở vào).

Đối tượng đăng ký xét tuyển bổ sung là thí sinh có trong danh sách sơ tuyển của Bộ Công an chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường Công an nhân dân và chưa xác nhận nhập học các trường đại học ngoài ngành.

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải bảo đảm ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an, theo đó, mỗi môn thuộc tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10); tổng điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đạt từ 17,75 điểm trở lên. Thí sinh cũng cần bảo đảm đạt tiêu chuẩn về học lực tại học bạ theo quy định của Bộ Công an. Đối với học sinh phổ thông, từng môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển trong từng năm phải đạt từ 7,0 trở lên.

Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu -0
Tổ hợp và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung 

Phương thức xét tuyển bổ sung từ cao xuống thấp cho tất cả tổ hợp theo từng ngành đến khi xét đủ chỉ tiêu bổ sung (không phân biệt tổ hợp xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp là 0 điểm).

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau: Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển Học viện An ninh nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn. Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập ba năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 15-10 đến trước 17 giờ ngày 27-10. Kết quả dự kiến có trước 17 giờ ngày 30-10.

HOA LÊ