Điều động 134 cơ sở giáo dục đại học tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp

Thứ Ba, 07-07-2020, 15:53
(Ảnh minh hoạ: DUY LINH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định điều động đối với 134 cơ sở giáo dục đại học với dự kiến số lượng 5.994 cán bộ, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

134 học viện, đại học, trường đại học này được lựa chọn từ hơn 350 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, sẽ tham gia vào các nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. 

Các nhà trường sẽ phải lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Không có người thân tham dự Kỳ thi; Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, giảng viên khi lập danh sách lựa chọn gửi về Bộ GD-ĐT. 

Cụ thể, trong số 5.994 cán bộ, giảng viên đại học dự kiến được huy động sẽ có 68 người tham gia kiểm tra công tác in sao đề thi, 5.796 người làm tham gia kiểm tra công tác coi thi và 130 người tham gia công tác thanh tra chấm thi. 

Bộ GD-ĐT cho biết, số lượng các cán bộ, giảng viên chính xác sẽ được điều chỉnh khi có số liệu chính thức về điểm thi, số phòng thi của từng địa phương.

Theo Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Đức Cường, cán bộ, giảng viên đại học tham gia vào công tác thanh tra, kiểm tra sẽ làm tăng sự khách quan cho kỳ thi. Việc bố trí các trường tham gia thanh tra, kiểm tra tại các địa phương dựa trên nguyên tắc là mỗi địa phương có ít nhất hai trường tham gia kiểm tra công tác coi thi. Tuy nhiên, không lựa chọn trường do địa phương đó là chủ quản nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp, chỉ đạo. 

Trong danh sách 134 trường được điều động, có các trường đại học lớn như: Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Báo chí tuyên truyền, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện Ngân hàng, Trường đại học Dược Hà Nội, Trường đại học Giao thông vận tải, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Trường đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Văn hiến, Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch...

HOA LÊ