Công bố điện thoại trực thanh tra thi vào lớp 10 của Hà Nội

Thứ Hai, 06-07-2020, 17:52
Tại Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lên kế hoạch về thanh tra thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, đồng thời, công bố số điện thoại trực thanh tra trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Mục đích công tác thanh tra, kiểm tra là để giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia Kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi, các văn bản liên quan đến Kỳ thi; Kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về Kỳ thi; Phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm...

Nội dung thanh tra, kiểm tra thực hiện toàn diện ở các khâu: Công tác chuẩn bị tổ chức thi; Công tác coi thi; Công tác chấm thi; Việc xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi; Thanh tra công tác chấm phúc khảo 

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điện thoại trực thi của Thanh tra Sở GD-ĐT là: 024.38252276 và 088 8996977; Email: thanhtraso@hanoi.edu.vn.

THANH XUÂN