Tin mới nhận

Thứ Hai, 12-08-2019, 20:53

Tạo chuyển biến về văn hóa công vụ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc khắc phục hạn chế trong thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ (quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng; các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường kiểm tra, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm.

Hà Nội cùng tám tỉnh mở phiên giao dịch việc làm trực tuyến

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, vào ngày 15-8, Hà Nội sẽ kết nối tám tỉnh gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ và Tuyên Quang mở phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Dự kiến, phiên giao dịch sẽ có sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, tuyển dụng hàng nghìn vị trí việc làm thuộc nhiều ngành, nghề, trình độ đào tạo... Hoạt động này nhằm kết nối cung, cầu lao động, tạo cơ hội cho các nhà tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm việc gặp gỡ, trao đổi thông tin và ký kết hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên các địa bàn.

Rút gọn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn, quy định thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn từ một đến 18 ngày.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền phối hợp chặt chẽ theo lĩnh vực theo dõi, giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ quá hạn phải có văn bản xin lỗi công dân, nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả, gửi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã.