Tin mới nhận

Thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Hai, 13-07-2020, 20:56

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020" vừa đồng ý đề xuất của Hội Nữ trí thức Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn xã Ðan Phượng (huyện Ðan Phượng) và xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) để thực hiện thí điểm "Xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô".

Ðể việc thực hiện thí điểm bảo đảm mục đích, yêu cầu, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng giao Hội Nữ trí thức thành phố chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, UBND các huyện Ðan Phượng, Thường Tín tập trung xây dựng đề án và báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy trước ngày 15-8-2020. Văn phòng Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan tham gia phối hợp, tạo điều kiện để xây dựng đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Công bố quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) Hà Nội phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây vừa công bố Quyết định số 705/QÐ-TTg ngày 28-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Ðô thị Hòa Lạc có quy mô khoảng 17.274 ha, thuộc địa giới hành chính hai huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, được định hướng là đô thị khoa học - công nghệ, đô thị sinh thái - nghỉ dưỡng, đô thị khoa học - công nghệ theo hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, tiết kiệm năng lượng, trung tâm vùng phía tây Hà Nội. Ðô thị Hòa Lạc gồm hai vùng. Trong đó, vùng lõi xây dựng theo mô hình đô thị, tập hợp các khu chức năng và khu đô thị mới, với các trung tâm cấp vùng và khu vực. Còn vùng vành đai xanh bao quanh đô thị xây dựng theo mô hình nông thôn mới. Dự báo, đến năm 2025, số dân Hòa Lạc khoảng 150 nghìn người; đến năm 2030 và những năm tiếp theo tối đa khoảng 600 nghìn người; trong đó, tỷ lệ dân số đô thị chiếm khoảng 85%. Ðại diện Sở QH-KT, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch cho UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây để các địa phương này quản lý, triển khai đầu tư.