Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy lớn

Thứ Hai, 05-08-2019, 23:27

Thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19-5 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm về PCCC; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải xác định công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hằng ngày; nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ.

Giám sát tình hình phát triển nhà ở

HĐND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở thành phố, giai đoạn từ năm 2016 đến 2020; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán chương trình nhà ở xã hội các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, giai đoạn từ năm 2015 đến 2017; đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả chính sách, pháp luật về nhà ở trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đoàn giám sát sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan và giám sát trực tiếp tại Sở Xây dựng, kết hợp khảo sát thực tế tại một số dự án.

Tiếp tục rà soát sổ đỏ các dự án vi phạm trật tự xây dựng

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, thống kê các căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ tại các dự án nhà ở vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời có phương án xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng và giải quyết các hạn chế liên quan việc cấp sổ đỏ tại dự án chung cư có vi phạm theo hướng bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân đã hoàn thành các nghĩa vụ với chủ đầu tư. Đối với các dự án phát triển nhà ở do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, UBND thành phố yêu cầu thống kê, rà soát các trường hợp căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ; đối chiếu việc xử lý vi phạm trong thời kỳ trước và sau khi TP Hà Nội mở rộng địa giới hành chính; báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các bất cập nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân đã hoàn thành các nghĩa vụ với chủ đầu tư.