Tin mới nhận

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thứ Hai, 07-10-2019, 20:52

Chín tháng năm 2019, kinh tế vĩ mô của TP Hà Nội tiếp tục giữ đà ổn định. Một số chỉ tiêu tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2018, như tổng thu ngân sách ước đạt 185.031 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018). Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,35% (cùng kỳ năm 2018 tăng 7,01%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 10,7%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 12,45 tỷ USD, tăng 20,4%. Hà Nội đón 21,55 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,2%); trong đó, khách quốc tế đạt 4,71 triệu lượt, tăng 10,1% (khách quốc tế có lưu trú đạt 3,31 triệu lượt, tăng 7,3%).

Ðáng chú ý, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 65 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn 34,35 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,23 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Cấp đăng ký kinh doanh 20.562 doanh nghiệp, vốn đăng ký hơn 263 nghìn tỷ đồng (tăng 9% về số lượng doanh nghiệp, tăng 28% về vốn đăng ký); nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 273.734 doanh nghiệp. Ðã giải quyết việc làm cho 149,4 nghìn lao động (đạt 97% kế hoạch); tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm, tuyển dụng 15,3 nghìn lao động.

Hơn 2.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn được cấp mã tài khoản

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.527 cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn. Sở đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 495 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia trang hn.check.net.vn, với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.900 mã sản phẩm, tăng 2.700 mã sản phẩm so với cuối năm 2018. Trong đó, hơn 600 mã sản phẩm có nguồn gốc của 30 tỉnh, thành phố, tăng 200 mã sản phẩm và chín tỉnh, thành phố tham gia hệ thống so với cuối năm 2018.