Tin mới nhận

Bế giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương

Thứ Hai, 29-07-2019, 21:32

Thành ủy Hà Nội vừa bế giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, chủ tịch HÐND, UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau một thời gian học tập (từ ngày 15 đến 26-7), 84 học viên đã hoàn thành 15 chuyên đề về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Ðồng thời được bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn, trang bị những kiến thức, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo và xử lý tình huống ở vị trí quy hoạch trên các mặt công tác. Kết thúc khóa học, có 21 học viên đạt loại xuất sắc, 41 học viên đạt loại giỏi.

Tháng 7, thêm 68 dự án FDI mới được cấp phép đầu tư

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội, trong tháng 7, thành phố đã có 68 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới, với tổng vốn đăng ký đạt 16 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 23-7, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, bổ sung tăng vốn và nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp trên địa bàn đạt 5.110 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư tập trung vào dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, thương mại, giáo dục đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe, logistics… nhằm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm

Ðể tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sáu tháng đầu năm, kịp thời khắc phục những hạn chế, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung vừa ký Văn bản số 3106/UBND-KHÐT ngày 22-7-2019 chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sau: Xây dựng danh mục hoàn chỉnh các chính sách ưu đãi đầu tư, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, đào tạo lao động… Lập danh mục các dự án đang vướng mắc về thủ tục đầu tư, xác định rõ vướng mắc đối với từng dự án và tiến trình, giải pháp tháo gỡ cho các nhà đầu tư; rà soát, kiên quyết xử lý các vi phạm đối với các dự án sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhất là thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước bền vững gắn với điều hành chi ngân sách hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản công của thành phố. Ðẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Chú trọng các giải pháp dập dịch tả lợn châu Phi; bảo đảm nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn dịp cuối năm…