Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Sáu, 22-05-2020, 00:29

Sáng 21-5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Thời gian qua, Đảng ủy xã Lam Điền đã chỉ đạo, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố; Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy về sắp xếp lại hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao và coi đó là chủ trương lớn, phù hợp với tình hình địa phương. Ở cấp xã đã bố trí 10 người đảm nhiệm 18 chức danh theo quy định và ở cấp thôn đã bố trí bảy người đảm nhiệm 13 chức danh. Xã cũng kiện toàn, sắp xếp đồng bộ hệ thống chính trị ở năm thôn và mỗi thôn có một chi bộ (bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận) lãnh đạo một ban công tác mặt trận và chi hội đoàn thể. MTTQ và các đoàn thể ở xã Lam Điền đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện; tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năm 2019 và năm tháng đầu năm 2020, MTTQ xã đã tổ chức sáu cuộc giám sát, ba hội nghị phản biện và đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, kết quả thực hiện QCDC tại xã Lam Điền góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và hoạt động hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí lưu ý, huyện Chương Mỹ và xã Lam Điền cần thường xuyên rà soát lại các quy chế, quy ước, hương ước trên tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với từng loại hình. Trước mắt, tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện, xã tiếp tục tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị, đề xuất, bức xúc từ cơ sở và không để phát sinh điểm nóng.