Tập trung trí tuệ, xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm tiến độ, chất lượng

Thứ Hai, 21-10-2019, 21:51
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: DUY LINH

Chỉ còn một năm nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Ngay từ đầu năm nay, công tác chuẩn bị đại hội đã được triển khai, trong đó Báo cáo chính trị đang được gấp rút xây dựng, nhằm đánh giá đúng những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm quan trọng của khóa 16 và đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ quan trọng giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị đã được Thành ủy thảo luận, thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 19, ngày 3-7-2019 và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Thành ủy đã chỉ đạo tiếp thu, xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa 17.

Song song với việc hoàn thiện Đề cương chi tiết, Thành ủy Hà Nội cũng đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành và nghiệm thu kết quả các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy, làm cơ sở và luận cứ khoa học để xây dựng Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố. Chương trình bao gồm: Đề tài 01 tập trung đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố; Đề tài 02 đánh giá về công tác xây dựng chính quyền; Đề tài 03 về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn; Đề tài 04 đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng; Đề tài 05 đánh giá sự phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Đề tài 06 đánh giá công tác quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại; Đề tài 07 về phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế Thủ đô phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Đề tài 08 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây sẽ là những căn cứ quan trọng để xây dựng Văn kiện đại hội.

Đề cương chi tiết sau khi được tiếp thu, chỉnh sửa gồm phần mở đầu, nêu vắn tắt về bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; nhiệm vụ, ý nghĩa của Đại hội và mục tiêu phát triển của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đưa ra hai phương án về chủ đề Đại hội và hai phương án về phương châm của Đại hội.

Nội dung chính của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị là phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (2015-2020). Trong đó, phần thứ nhất, đánh giá tổng quan; phần thứ hai đi sâu phân tích bối cảnh tình hình Thủ đô, trong nước, khu vực và thế giới, chỉ rõ những thuận lợi, thách thức đặt ra đối với Thủ đô. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu tổng quát, các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; năm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ tới.

Nhằm bảo đảm chất lượng, tập trung trí tuệ, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 vừa qua, các đại biểu đã được chia thành bốn tổ để thảo luận kỹ, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của Đề cương chi tiết, từ chủ đề Đại hội, bố cục báo cáo đến việc lựa chọn các phương án theo đề xuất của Tiểu ban văn kiện. Đa số ý kiến thống nhất với bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17. Các đại biểu đánh giá, dự thảo kế hoạch được xây dựng trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bám sát các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, có kế thừa các văn bản chỉ đạo công tác đại hội qua các nhiệm kỳ trước, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Góp ý cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, về đánh giá tình hình, có ý kiến đề nghị phân tích rõ những khó khăn với Hà Nội, đặc biệt là về cơ chế, chính sách. Bởi khó khăn này góp phần làm chậm tiến trình phát triển của Hà Nội, từ đó cần đề xuất với Trung ương các cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho thành phố phát triển. Có ý kiến đề nghị đưa vấn đề môi trường vào nhiệm vụ quan trọng và khâu đột phá. Nhiều ý kiến góp ý, bên cạnh việc tăng tốc xây dựng năm đô thị vệ tinh đã có trong quy hoạch, cần bổ sung hai đô thị vệ tinh nữa để giảm bớt áp lực cho nội đô.

Trong khi đó, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, một số ý kiến đề nghị nên đưa thêm tiêu chí đánh giá thành phố theo hướng hiện đại. Các đại biểu cho rằng, nên đánh giá rõ hơn về những khó khăn, thách thức của thành phố Hà Nội. Một số ý kiến mong muốn cụ thể hóa những mục tiêu nâng cao chất lượng sức khỏe và môi trường cho người dân Thủ đô.

Đánh giá cao những ý kiến xác đáng này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, công tác xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 17 Đảng bộ thành phố cần tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, ngành, MTTQ, các tổ chức và nhân dân Thủ đô bảo đảm chất lượng, tiến độ, chú trọng đánh giá, dự báo sát tình hình; trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi để xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

QUỐC TOẢN