Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đúng hạn

Thứ Sáu, 22-11-2019, 06:15
Vùng sản xuất hoa của xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ được quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: VŨ SINH

Ba chỉ tiêu được đặt ra trong Nghị quyết số 05/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, ban hành tháng 8-2016 đã hoàn thành trước hạn. Những chỉ tiêu còn lại đang được thành phố đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đạt kế hoạch đúng hạn bằng những giải pháp căn cơ, hiệu quả.

Một chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành

Với quyết tâm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố khóa 16, Hội đồng nhân dân (HÐND) TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HÐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với 17 chỉ tiêu. Trong đó bốn chỉ tiêu tăng thêm gồm: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; năng suất lao động xã hội bình quân; tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng. Bốn chỉ tiêu phấn đấu cao hơn so với Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố đề ra gồm: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới; số giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý. Thời gian qua, UBND thành phố đã xây dựng nhiều giải pháp căn cơ, hiệu quả, được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, hướng dẫn để có thể hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đề ra.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Ðến cuối năm 2018, thành phố đã có ba chỉ tiêu đạt kế hoạch, hoàn thành sớm hai năm so với Nghị quyết, gồm: tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ. Thành phố đã đặt mục tiêu 13 chỉ tiêu chưa hoàn thành sẽ tiếp tục được thực hiện trong hai năm 2019 và 2020. Chỉ còn một chỉ tiêu có thể không hoàn thành là tỷ lệ đô thị hóa (đây là chỉ tiêu do HÐND thành phố bổ sung, mục tiêu đặt ra đạt 58 đến 60%, nhưng hiện mới được 49,2%).

Mặc dù việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 là khá khả quan, song trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được khắc phục, tháo gỡ. Ðáng chú ý là các chỉ tiêu về thu gom rác thải, vận tải hành khách công cộng, cung cấp nước sạch cho người dân, số giường bệnh/vạn dân.

Tại khu vực ngoại thành, nhiều huyện như Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa đang gặp khó khăn khi thực hiện chỉ tiêu về thu gom rác thải. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Hồng Hà chia sẻ: Huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách giao cao hơn 5% so với chỉ tiêu thành phố giao. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt. Thí dụ như chỉ tiêu về thu gom rác thải trong ngày rất khó thực hiện, do lượng rác phát sinh lớn, việc thu phí dịch vụ khó khăn trong khi đơn giá lại thấp.

Liên quan đến chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng, nhiều ý kiến lo ngại nếu không có sự đột phá trong đầu tư, chỉ đạo điều hành thì cũng rất khó hoàn thành đúng hẹn. Hiện chỉ tiêu về tỷ lệ vận tải hành khách công cộng toàn thành phố mới đạt 16,08% (kế hoạch từ 20 đến 25%); chỉ tiêu về diện tích đất dành cho giao thông/diện tích đất đô thị mới chỉ đạt 9,55% (kế hoạch từ 10 đến 13%). Tương tự, về tỷ lệ giường bệnh, mục tiêu Hà Nội đặt ra đến năm 2020 đạt 26,5 giường bệnh/vạn dân, nhưng đến nay mới đạt 23,3 giường bệnh/vạn dân...

Quyết liệt, đột phá trong thực hiện

Chỉ còn hơn một năm nữa là Hà Nội kết thúc việc thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian không còn dài, song khối lượng công việc mà Hà Nội cần phải thực hiện và hoàn thành rất lớn. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để khẩn trương khắc phục khó khăn, hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu đạt thấp.

Về vận tải hành khách công cộng, thành phố sẽ mở thêm các tuyến buýt, điều chỉnh luồng tuyến cho phù hợp và tăng cường kết nối các loại hình vận tải để thuận tiện hơn cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh việc mở rộng tối đa mạng lưới xe buýt, thành phố sẽ đầu tư xe buýt nhỏ để kết nối, trung chuyển, mở mới các tuyến buýt dọc theo hành lang của các tuyến đường sắt đô thị. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm về giao thông
của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Ðối với công tác thu gom rác thải, nhiều địa phương đề nghị thành phố sớm điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom rác đối với các cá nhân, tổ chức, bảo đảm cân đối đủ nguồn thanh toán cho nhà thầu (ở các quận có mức giá là 6.000 đồng/người/tháng, ở huyện là 3.000 đồng/người/tháng). Về chỉ tiêu giường bệnh, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa bốn bệnh viện được đầu tư bằng ngân sách thành phố đi vào hoạt động. Ðề nghị Bộ Y tế cho phép tăng tỷ lệ giường bệnh của các bệnh viện tuyến trên đóng trên địa bàn phục vụ người dân Hà Nội từ 21% lên 23%.

Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Hiện là thời điểm "nước rút" thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết, cho nên rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự hợp tác, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành. Với các chỉ tiêu đã hoàn thành sớm, cần giữ vững và nâng cao chất lượng. Nhóm 13 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành đến năm 2020, UBND thành phố cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, biện pháp cụ thể, nhất là với các chỉ tiêu còn thấp. Ðây là nhóm chỉ tiêu cần tập trung quyết liệt thực hiện để đạt kế hoạch theo nghị quyết đã giao. Riêng đối với chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa dự kiến không hoàn thành, cần có các giải pháp đột phá để thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020, tạo tiền đề cho việc hoàn thành sớm trong những năm tiếp theo.

AN TRÂN