Ngăn chặn từ gốc việc phát sinh rác thải nhựa

Thứ Hai, 28-10-2019, 20:19

Hiện nay, mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội phát sinh khoảng 60 tấn rác thải nhựa, chiếm khoảng 10% khối lượng rác thải sinh hoạt.

Thời gian qua, các ngành chức năng và chính quyền các quận, huyện đã có nhiều hình thức tuyên truyền nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, sử dụng bao bì có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường…

Việc tuyên truyền, vận động đã bắt đầu tạo chuyển biến về nhận thức cho người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, thương mại trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn chưa chuyển biến rõ nét trong hành động. Việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa một lần tại các cơ sở kinh doanh, siêu thị và người tiêu dùng còn phổ biến.

Trước thực trạng này, ngày 25-10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND, triển khai phòng, chống rác thải nhựa và túi ni-lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố đặt ra các mục tiêu rất cụ thể. Đối với các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố từ tháng 11-2019 không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy. Đối với các cơ quan, đơn vị nói chung, cộng đồng dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh, phấn đấu từ năm 2020, giảm dần việc sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng một lần. Đến ngày 31-12-2020, hạn chế đến mức thấp nhất các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa.

Từ thực trạng việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa một lần hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, việc quan trọng nhất là phải có giải pháp ngăn chặn từ gốc tình trạng này. Đó là phải giảm các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa. Theo thống kê của Sở Công thương Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa, chủ yếu thuộc ba ngành chính là: nhựa kỹ thuật; nhựa gia dụng và nhựa bao bì.

Thực hiện cam kết đến hết năm 2020 không còn cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố sẽ nghiên cứu, xây dựng quy định cấm các đơn vị, cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa sử dụng một lần. Mặt khác, sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các bao bì thân thiện với môi trường, nhất là doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa khó phân hủy sang chất liệu khác thân thiện với môi trường từ năm 2020. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thành phố sẽ có giải pháp tạo việc làm cho các đơn vị phải dừng sản xuất hoặc chuyển đổi công nghệ sản xuất bao bì từ nhựa sang sản phẩm túi thân thiện với môi trường...

Cùng với đó, đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni-lông khó phân hủy bằng việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi ni-lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường…

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra đang là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Hy vọng rằng, các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp nêu trên, để đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần bảo vệ môi trường, vì sức khỏe và sự phát triển bền vững của thành phố và cả quốc gia.

Hải Chi