Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật

Thứ Hai, 20-05-2019, 23:26

Hoạt động tư pháp trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hiệu quả tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng. Trong đó, công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa pháp luật được đặc biệt chú trọng...

Chú trọng cải cách hành chính

Với chức năng chính là tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, thời gian qua, Sở Tư pháp Hà Nội đã tập trung kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính để có thể thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết: Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ được đơn vị đẩy mạnh trong thời gian qua. Sở đã đẩy mạnh việc triển khai, hướng dẫn sử dụng các phần mềm hộ tịch và dịch vụ công mức độ 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch; triển khai hệ thống Một cửa điện tử dùng chung ba cấp tại sở đối với 100% thủ tục hành chính. Ðồng thời xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính cấp phép lao động cho người nước ngoài; hoàn thiện, trình thành phố đề án thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch ký một số chứng thực thuộc thẩm quyền UBND cấp xã. Xây dựng văn bản của thành phố về quy trình liên thông bốn thủ tục hành chính lĩnh vực: đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - chế độ tử tuất, mai táng phí. Hiện, Sở Tư pháp triển khai 102 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số 187 thủ tục hành chính có hiệu lực. Kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực tư pháp chiếm khối lượng lớn trong tổng số giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Bốn tháng đầu năm nay, đã có hơn 120 nghìn việc trong lĩnh vực tư pháp ở cấp quận, huyện, xã được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là hơn 830 việc. Sở đã thẩm định, góp ý 383 văn bản. Góp phần bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được xây dựng đúng quy trình, hợp hiến, hợp pháp, khả thi.

Năm 2019, Sở Tư pháp sẽ xây dựng, triển khai kế hoạch về số hóa sổ sách, giấy tờ hộ tịch để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Hà Nội. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp; mở rộng triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, xây dựng cơ sở dữ liệu trong công tác của ngành.

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật

Với vai trò thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai các chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và thành phố. Ðến nay, thành phố có hơn 11.300 tuyên truyền viên pháp luật và 1.262 báo cáo viên pháp luật; có 5.444 tổ hòa giải, hơn 35.000 hòa giải viên; số vụ việc hòa giải thành công đạt hơn 86%.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực song Sở Tư pháp hiện cũng gặp một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Ðội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cấp huyện, cấp xã còn thiếu, không ổn định. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp ngày càng tăng, song số cán bộ tư pháp tại cơ sở đang thiếu. Việc thực thi pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực ở một số đơn vị còn chưa nghiêm. Cá biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ tịch toàn quốc mới chỉ có những thông tin từ năm 2016 đến nay, cho nên việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân gặp nhiều khó khăn, không bảo đảm về thời hạn.

Ðể nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, vừa qua, Sở Tư pháp Hà Nội đã tham mưu cho thành phố xây dựng kế hoạch và ban hành Ðề án "Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022". Trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin thi hành pháp luật trên địa bàn; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tới người dân.

Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp mới đây, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu xây dựng, thực thi pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật cần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp sức vào xây dựng phát triển Thủ đô. Ðồng chí lưu ý, Sở Tư pháp là một trong những đơn vị đi đầu thành phố về công tác này, song vẫn cần phải tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Sở cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và tăng cường hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Ðồng chí yêu cầu cán bộ ngành tư pháp thành phố phải trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay.

Ðà Ðông