Giải phóng mặt bằng nhanh cho Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Thứ Hai, 08-07-2019, 20:34

Sau khi được UBND thành phố Hà Nội kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bổ sung nhiều chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, hoạt động của Khu liên hợp đã trở lại bình thường. Thời gian tới, UBND huyện Sóc Sơn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn trong bán kính 500 m đối với các hộ dân ba xã: Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn), thời gian qua, các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng. Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm đếm được gần 1.930 thửa đất nông nghiệp, trong đó đã lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 490 thửa đất, với diện tích đất thu hồi hơn 34 ha. Từ ngày 2-7, UBND huyện Sóc Sơn bắt đầu chi trả hơn 216 tỷ đồng tiền bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi cho các hộ dân. Đối với đất ở, công tác kiểm đếm đã hoàn thành đối với 1.182 trong tổng số 1.242 thửa đất và đang lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Tuy nhiên, tiến độ như nêu trên là chậm trễ so với cam kết các cơ quan chức năng về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa di dời đối với các hộ dân trong quý II-2019. Theo lý giải của đại diện UBND huyện Sóc Sơn, việc xác định nguồn gốc đất, công trình trên đất phức tạp cùng những bất cập trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ảnh hưởng tiến độ dự án. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng có gần 250 thửa đất đã được cấp sổ đỏ, với diện tích đất ở gấp năm lần hạn mức quy định. Phần lớn các hộ dân có diện tích đất lớn, gồm cả đất ở, đất ao, vườn liền kề, nhưng theo Luật Đất đai 2013, thì diện tích đất vườn, ao liền kề chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp (78 nghìn đồng/m2). Trong quá trình sinh sống, nhiều gia đình đã chia tách thửa cho con cái, xây dựng nhà ở, nhưng không được cấp sổ đỏ…

Trước tình hình này, ngày 5-7, UBND thành phố chỉ đạo bổ sung nhiều chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Cụ thể: đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, nhưng không được công nhận là đất ở, ngoài việc được bồi thường theo giá đất của loại đất tại vị trí theo đúng quy định, thành phố cho phép UBND huyện Sóc Sơn lập, phê duyệt bổ sung chính sách hỗ trợ khác với tổng mức bồi thường không quá 500 nghìn đồng/m2. Tổng diện tích hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất. Các trường hợp đã được cấp sổ đỏ đất ở từ 400 m2 trở lên, UBND huyện Sóc Sơn lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo sổ đỏ đã cấp.

Về giá thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư, liên ngành thành phố đã thống nhất xác định giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo vị trí 4 đường 35 là 2,7 triệu đồng/m2. Khu tái định cư phục vụ bố trí các hộ dân thuộc xã Hồng Kỳ, nếu các hộ không đồng tình với vị trí quy hoạch khu tái định cư, cho phép UBND huyện Sóc Sơn sử dụng Khu tái định cư thôn Thanh Hà (xã Nam Sơn) đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng. Trường hợp các hộ có nhu cầu nhận tiền để tự lo tái định cư, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt mức hỗ trợ 1.957.508 đồng/m2. Đối với các trường hợp đông nhân khẩu, nhiều cặp vợ chồng đang cùng ăn ở, sinh sống trên cùng một thửa đất bị thu hồi, nhưng chưa làm thủ tục tách hộ, UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ gia đình trên cơ sở hạn mức công nhận đất ở của từng hộ, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Tổ chức tuyên truyền, vận động, thông tin cụ thể đến các hộ dân về phương án bồi thường, kế hoạch chi trả tiền trong thời gian tới để các hộ dân biết và chấp hành.

NGỌC THANH