137 nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội

Thứ Năm, 01-04-2021, 14:45
Công tác cải cách hành chính sẽ tiếp tục được Hà Nội đẩy mạnh. (Trong ảnh: Cán bộ Sở Giao thông-Vận tải Hà Nội giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến).

Phân công nhiệm vụ một cách cụ thể đi kèm với các mốc tiến độ, đó là yêu cầu của Kế hoạch số 84/KH-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành để thực hiện Chương trình hành động ngày 2-11-2020 của Thành ủy Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân/người đạt từ 8.300 đến 8.500 USD.

UBND thành phố nêu rõ 17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu; năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; phân công đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức triển khai tám chương trình công tác của Thành ủy (từ Chương trình số 02-CTr/TU đến Chương trình số 09-CTr/TU).

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội đã xác định 137 chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy tương ứng với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đồng thời, phân công đơn vị phụ trách, giao tiến độ cụ thể theo từng quý, từng năm. Trong đó, nhiều nhất là cụ thể hóa nhiệm vụ “Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững” với 23 nội dung, tiếp đến là nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững” với 21 nội dung...

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển" và nội dung Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện Chương trình hành động đồng bộ, kiên trì, liên tục và quyết liệt; kết hợp linh hoạt, hài hòa, tích cực, chủ động với những giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động để thực hiện kế hoạch này; đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm giai đoạn 2021-2025.

QUỐC TOẢN