Phấn đấu hoàn thành trước hạn các chỉ tiêu về cải cách hành chính

Thứ Năm, 30-05-2019, 22:36

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS). Theo đó, TP Hà Nội được xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này. Ðây là một tin vui, ghi nhận sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của bộ máy chính quyền thành phố và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong việc xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Hai năm gần đây (2018 và 2019), thành phố đều lựa chọn chủ đề công tác là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong lĩnh vực CCHC. Ðể tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cao nhất cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, thành phố ban hành quy định về áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố và các thủ tục liên quan, giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày đối với thủ tục phòng cháy, chữa cháy; từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày đối với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất… Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung CCHC của thành phố; nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp và đời sống của người dân. Ðể khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ còn bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ thành phố đổi mới công tác theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng việc triển khai Quy định đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của TP Hà Nội theo Quyết định số 3814-QÐ/TU ngày 16-5-2018 của Thành ủy; đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ…

Những nỗ lực về công tác CCHC đã giúp chỉ số PCI năm 2018 của thành phố Hà Nội tiến lên vị trí thứ chín trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nằm trong tốp mười tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt, hoàn thành trước hai năm so với mục tiêu thành phố đã đề ra. Hà Nội trở thành một trong những địa chỉ đầu tư an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Trong ba năm, từ 2016 đến 2018 và ba tháng đầu năm nay, thành phố thu hút được gần 18,29 tỷ USD vốn đầu tư, gấp 2,92 lần giai đoạn 2011 - 2015. Số doanh nghiệp (DN) thành lập mới đạt kỷ lục từ trước đến nay, với hơn 78 nghìn DN thành lập mới.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của TP Hà Nội là rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ đề ra; phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn, như: phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị từ nay đến năm 2020; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2018 đạt hơn 80%.

Hải Chi