Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thứ Năm, 03-09-2020, 22:18

Dù có nhiều cố gắng, song Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của TP Hà Nội những năm qua vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, đòi hỏi thành phố cần tập trung chấn chỉnh, có giải pháp quyết liệt với những nội dung đạt điểm thấp.

Năm 2019, tổng điểm chỉ số PAPI của Hà Nội đạt 41,54 (thang điểm 80), xếp thứ 59 trong số 63 địa phương của cả nước. Trong đó, các chỉ số "công khai, minh bạch", "trách nhiệm giải trình với người dân" đều chưa đạt 40 điểm. Tương tự, với chỉ số SIPAS, dù có nhỉnh hơn chút ít, đạt 80,09%, song Hà Nội cũng vẫn nằm trong nhóm cuối khi xếp thứ 52. Các chỉ số như công chức trực tiếp giải quyết; thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ảnh, kiến nghị vẫn chưa được người dân đánh giá cao. Hà Nội vẫn nằm trong nhóm các địa phương có chỉ số hài lòng chưa bền vững, thấp hơn mức trung bình của cả nước hơn 4%.

Trước thực tế nêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27-7-2020 và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 5-8-2020 nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS. Thành phố yêu cầu, đối với chỉ số PAPI cần tập trung vào tám lĩnh vực ưu tiên, nhất là phát huy quyền làm chủ của người dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tích cực kiểm soát tình trạng tham nhũng trong chính quyền các cấp, các dịch vụ công ích. Ðối với chỉ số SIPAS, cần chú trọng tới việc định kỳ sáu tháng một lần phải tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính...

Mới đây, Sở Nội vụ thành phố đã lập đoàn kiểm tra đột xuất 12 xã, phường, thị trấn thuộc sáu quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ðống Ða, Ba Vì, Thanh Trì, Thường Tín, Sóc Sơn về nội dung nêu trên. Kết quả cho thấy, các địa phương vẫn chưa nhận thức và quan tâm đúng mức tới hai chỉ số PAPI và SIPAS. Ðáng lưu ý, cả sáu quận, huyện đều chưa trang bị mới cho UBND cấp xã, phường bản đồ quy hoạch đất đai; chưa thực hiện đúng, đủ trách nhiệm về các nội dung yêu cầu cần công khai để người dân biết, theo dõi. Tất cả 12 lãnh đạo xã, phường khi được hỏi đều chưa nắm được một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đi kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực có chỉ số PAPI, SIPAS thấp như các ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng, quy hoạch - kiến trúc, tài chính, thông tin và truyền thông, giáo dục, y tế, tư pháp, thanh tra... Thông qua đó, tiếp tục rà soát, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị của thành phố nhằm thực hiện các chỉ số SIPAS, PAPI ngày một hiệu quả, thực chất. Quan trọng hơn, mỗi cán bộ, công chức cần không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng giao tiếp, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

Ðà Ðông