Tăng cường công tác tiêm chủng

Thứ Hai, 02-12-2019, 02:33

Để tiếp tục giữ vững và duy trì những thành quả trong phòng, chống dịch bệnh mà công tác tiêm chủng (CTTC) đã đem lại từ nhiều năm qua; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, sử dụng vắc-xin trong nước; Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tăng cường CTTC.

Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan bảo đảm đủ nguồn vắc-xin cung ứng cho CTTC, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh chủ động của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn tiêm chủng an toàn, giám sát và xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia CTTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CTTC trên cả nước, nhất là chú trọng việc ứng dụng tại tuyến cơ sở. Tăng cường xã hội hóa CTTC nhằm huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm chủng, sử dụng thêm nhiều loại vắc-xin mới, vắc-xin phối hợp. Xây dựng kế hoạch, lộ trình bổ sung vắc-xin mới vào tiêm chủng mở rộng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, phù hợp điều kiện của Việt Nam. Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ hoạt động dự phòng, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần đổi mới cơ chế tài chính cho tuyến y tế cơ sở.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường chỉ đạo triển khai CTTC trên địa bàn. Khẩn trương khắc phục những khó khăn tồn tại, đầu tư đủ nguồn lực cho CTTC mở rộng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm CTTC theo các quy định chuyên môn đã ban hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng, bao gồm cả tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài công lập trên địa bàn. Các bộ, ngành chức năng theo phân công có trách nhiệm làm tốt các nhiệm vụ liên quan tăng cường CTTC, bảo đảm đủ nguồn vắc-xin phục vụ CTTC…