[Infographic] 10 sự kiện nổi bật về phòng chống HIV/AIDS năm 2019

Thứ Sáu, 15-11-2019 23:19

NDĐT - Dịch HIV/AIDS trong cộng đồng tiếp tục thuyên giảm, việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tiếp tục được duy trì và đổi mới, điều trị ARV tiếp tục được mở rộng, chất lượng điều trị rất tốt... là những thành tựu trong công tác phòng chống HIV/AIDS trong năm 2019.

THIÊN LAM - BẢO AN