Hơn 88% người dân Hà Nội có bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 29-11-2019, 22:53
Ảnh minh họa: Internet.

NDĐT- Tới nay, Hà Nội đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2% dân số, tương đương hơn 7,1 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 90%.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội cho biết, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô đã đạt 88,2% dân số. Dựa trên số liệu điều tra dân số năm 2019 với hơn tám triệu người, tỷ lệ này tương đương hơn 7,1 triệu người dân có thẻ BHYT.

Ngoài ra, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90%. Còn số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 92,1%.

Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thủ đô đạt 35,8%; vượt 5,8% so với chỉ tiêu được giao

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cũng nêu lên một số hạn chế của lĩnh vực này. Cụ thể như, vẫn còn khoảng 10% số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc chưa tham gia. Chi phí khám chữa bệnh BHYT còn vượt dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao, ước vượt dự toán 8,85%. Giao dịch điện tử của các đơn vị, doanh nghiệp chưa đạt 100%, trong đó, khu vực hành chính, hành chính sự nghiệp còn hạn chế.

Đặc biệt, tình hình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT diễn biến phức tạp. Số nợ BHXH có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến hơn 400 nghìn lao động trong việc bảo đảm các quyền lợi, các chế độ BHXH, BHTN của người lao động đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ ốm đau thai sản, nghỉ việc.

Để khắc phục các hạn chế và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nay đến hết năm 2019 và ngay từ đầu năm 2020. Theo đó, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1%. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đạt 95% số thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng BHXH tự nguyện đạt 30% so với năm 2019. Phấn đấu tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân cả nước; phấn đấu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT. Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT; phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Trước đó, trong năm 2019, UBND TP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT gồm 23 thành viên. Qua đó, tham mưu giúp UBND Thành phố triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Đồng thời, Ban chỉ đạo sẽ giúp UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%. Cùng với đó, hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH tự nguyện hằng năm. Giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT.

XUÂN ĐỨC