Chuẩn hóa đội ngũ đánh giá chất lượng bệnh viện

Thứ Ba, 25-06-2019, 15:46
PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu tại khóa đào tạo.

NDĐT - Ngày 25-6, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Trung tâm Phát triển Năng lực quản lý Khám, chữa bệnh đã tổ chức khoá đào tạo đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện. Đây là khoá học thứ 2 được Bộ Y tế tổ chức nhằm chuẩn hoá đội ngũ đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện cho khu vực phía Nam.

Phát biểu tại khoá đào tạo, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Trung tâm đào tạo cho biết, việc đánh giá chất lượng bệnh viện không phải đợi đến cuối năm mới thực hiện mà phải được thực hiện hằng ngày.

Bệnh viện là một xã hội thu nhỏ với những diễn biến từng ngày khác nhau nên các cán bộ đánh giá chất lượng phải hiểu những nguyên tắc về chất lượng để cải tiến không ngừng. Chất lượng bệnh viện gắn với thương hiệu bệnh viện và sự chi trả dịch vụ từ bảo hiểm y tế và tiền túi của người bệnh, nên tiến tới sẽ không còn hạng bệnh viện mà chỉ còn bệnh viện chất lượng. Đây sẽ là tiêu chí lựa chọn của người bệnh.

Trong 5 ngày từ 25-6 đến 29-6, 60 học viên là các cán bộ làm công tác quản lý chất lượng bệnh viện thuộc Sở Y tế và các bệnh viện Trung ương khu vực phía Nam sẽ được đào tạo về hoạt động đánh giá chất lượng bệnh viện; nguyên tắc và phương pháp cơ bản đánh giá chất lượng bệnh viện; hướng dẫn đánh giá theo Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện; thực hành đánh giá chất lượng bệnh viện...

Trong 5 năm qua, hệ thống khám, chữa bệnh đã thực hiện Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Nhờ đó, các bệnh viện tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, hài lòng hơn, chất lượng nguồn nhân lực và điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên y tế được từng bước nâng lên.

Tính chung trên toàn quốc, các bệnh viện năm 2018 đã đạt mức 3/5 là mức khá, mức chất lượng “chấp nhận được” trong bối cảnh Việt Nam. Một số bệnh viện tuyến Trung ương đã đạt mức 4/5 là mức chất lượng tốt. Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng đã đánh giá đúng thực trạng chất lượng bệnh viện: cải tiến chất lượng; hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế; định hướng các hoạt động cải tiến chất lượng, xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng bệnh viện.

LAM NGỌC