Bệnh viện Bạch Mai hướng tới chăm sóc toàn diện người bệnh

Thứ Năm, 28-05-2020, 01:42
Tiếp đón người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.
Với việc chuyển đổi mô hình quản trị mới (thực hiện thí điểm tự chủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) kết hợp tác động của dịch Covid-19 (phải cách ly toàn bệnh viện), Bệnh viện Bạch Mai đang có nhiều điều chỉnh nhằm hướng đến chăm sóc toàn diện người bệnh.

Quyết định 268/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020 - 2021 có mục tiêu hạn chế tình trạng lạm dụng các dịch vụ, thuốc, vật tư, xét nghiệm không cần thiết để tăng thu; giảm tỷ lệ giường bệnh điều trị theo yêu cầu, tiết kiệm chi từ bảo hiểm y tế và từ người bệnh. Đồng thời, quản lý, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của bệnh viện, không để thất thoát, lãng phí; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện việc chăm sóc toàn diện, giải quyết được tình trạng quá tải. Từng bước xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm với các bệnh viện uy tín trong khu vực và trên thế giới và thực hiện tốt vai trò bệnh viện tuyến cuối. Thực hiện quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý toàn diện hoạt động, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khi bắt tay vào triển khai các hoạt động theo đề án thí điểm tự chủ thì dịch Covid-19 xảy ra, bệnh viện phải cách ly toàn bộ, trong khi hoạt động cứu chữa người bệnh vẫn được thực hiện (ở quy mô nhỏ). Hiện nay, các hoạt động khám, chữa bệnh dần trở lại bình thường (hoạt động cả ngày thứ bảy và chủ nhật); tiếp nhận người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh khác chuyển đến và từ cộng đồng; khôi phục hoạt động mổ phiên... Bệnh viện đang tiến hành điều chỉnh, xây dựng, cập nhật các quy trình chuyên môn đưa chất lượng dịch vụ điều trị, chăm sóc lên hàng đầu nhằm hướng tới tất cả người bệnh đều được phục vụ tốt nhất. Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, bệnh viện tiến hành cải tổ lại bộ máy; nhiều quy trình hệ thống liên quan chăm sóc người bệnh được chuẩn hóa, lấy người bệnh làm trung tâm, trong đó lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu. Bệnh viện tổ chức sắp xếp lại cơ cấu trong bệnh viện để phù hợp với mô hình vận hành mới. Đã có nhiều thay đổi nhìn thấy rõ về mặt hình thức (sạch sẽ hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn, công tác chất lượng chăm sóc nâng lên...) nhưng cũng có những quy trình phải cần thời gian mới phát huy tác dụng (như vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, kháng sinh dự phòng...) và một khi có hiệu quả thì sẽ có tác động sâu rộng, thể hiện rõ gốc rễ trong chất lượng điều trị.

Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, mặc dù sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, nhưng bệnh viện không phải là cơ sở kinh doanh, vấn đề lời, lãi không phải mục tiêu hàng đầu. Bệnh viện tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng điều trị, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và đáp ứng nhu cầu người bệnh và tạo nguồn thu chính đáng.

Những năm trước, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, bệnh viện sắp xếp, điều chỉnh các khoa, phòng để tổ chức các giường dịch vụ. Tuy nhiên, bệnh viện đã xác định mục tiêu hướng tới không còn giường dịch vụ. Với mục tiêu lấy chất lượng làm cốt lõi, thì thời gian tới, khoảng cách giữa giường dịch vụ và giường bình thường sẽ được xóa nhòa và tỷ lệ giường dịch vụ từ khoảng 20 đến 25% hiện nay sẽ không còn. Tất cả người bệnh đều được phục vụ tốt nhất có thể.

Do là bệnh viện tuyến cuối, thường xuyên tiếp nhận người bệnh từ tuyến dưới chuyển lên, nên Bệnh viện Bạch Mai vẫn xảy ra tình trạng quá tải, tình trạng người bệnh phải nằm ghép tại một số khoa, phòng. Nhằm khắc phục tình trạng này, bệnh viện đang triển khai một số mô hình, giải pháp để tiến tới bệnh viện không nằm ghép. Theo đó, tổ chức cho người bệnh nằm tạm cáng (trong vòng 24 giờ); xây dựng các gói dịch vụ; tăng cường hoạt động của hội đồng chuyên môn trong việc hội chẩn đánh giá tiếp nhận người bệnh vào điều trị nội trú… Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đề nghị Bộ Y tế cho phép mở rộng mô hình điều trị trong ngày để giải quyết nhu cầu của người bệnh. Mặt khác, sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, đơn vị nào có nằm ghép phải giải trình rõ lý do, nhanh chóng giải tỏa, không để xảy ra tình trạng nằm ghép. Nếu khoa, phòng nào còn có người bệnh phải nằm ghép thì không được phép thu tiền giường bệnh theo yêu cầu.

MINH HOÀNG