Truyền tải an toàn hơn 884 tỷ kW giờ điện

Thứ Hai, 06-07-2020, 04:04

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa cho biết, hiện EVNNPT quản lý 160 trạm biến áp (TBA), tăng 40,5%; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 27.147 km đường dây 220 kV, 500 kV, tăng 28,1% so năm 2015.

Trong 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kW giờ, tăng bình quân 9,02%/năm với tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt kế hoạch Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) giao, trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô so 5 năm trước. EVNNPT đã hoàn thành chuyển đổi 76 trong tổng số 125 TBA 220 kV (bằng 60,8%), sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện 3.926 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với tổng giá trị 3.737 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hằng năm, góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, giảm 0,19% so năm 2015; khởi công 213 công trình; hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình với tổng giá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện giai đoạn 2010 - 2015…

PV