TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 17-10-2019, 04:33

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ vừa ký Quyết định 1385/QÐ -TTg công nhận TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TP Thanh Hóa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Vượt qua nhiều khó khăn, TP Thanh Hóa đã chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, dự kiến thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của 17 xã xây dựng NTM ước đạt 43,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,58%.

PV