Tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng/năm nhờ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ Bảy, 07-12-2019, 18:48

NDĐT - Sáng 7-12, Văn phòng Chính phủ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, chiều 9-12, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì khai trương Cổng DVCQG. Đây là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ.

Cổng DVCQG gồm sáu cấu phần chính: cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và Bộ câu hỏi/trả lời liên quan TTHC; nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng DVC cấp Bộ, cấp tỉnh; nền tảng thanh toán trực tuyến; hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, DN; tích hợp các DVC trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ.

Cổng DVCQG cung cấp bảy chức năng chính: Chức năng đăng nhập một lần, sử dụng 1 tài khoản của Cổng DVCQG để đăng nhập Cổng DVC của Bộ, của địa phương. Tra cứu về thông tin TTHC, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc. Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, DVC. Hỗ trợ thực hiện TTHC, DVC theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan việc thực hiện DVC.

Bên cạnh đó, tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ TTHC, DVC, chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của bộ, ngành, địa phương. Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC, DVC sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán. Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết TTHC, DVC;

Cùng với VPCP, các bộ, ngành, địa phương đã rất tích cực trong việc rà soát, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu TTHC, nâng cấp, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG, xây dựng các Bộ câu hỏi/trả lời với ngôn ngữ đời sống dễ hiểu để hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân, DN; xây dựng, triển khai Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh kết nối với Cổng DVCQG để kết nối, tích hợp, chia sẻ tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ TTHC thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương.

Sau thời gian vận hành thử nghiệm, đến nay Cổng DVCQG đã đủ điều kiện và sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức. Chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất, người dân, DN có thể đăng nhập đến tất cả các Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện DVC trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc thời gian, địa giới hành chính.

Theo tính toán chi phí xã hội thực hiện tám nhóm DVC, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018, việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại Cổng DVCQG sẽ tiết kiệm 4.222 tỷ đồng/năm, trong đó, tính riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua Cổng DVCQG mang lại khoảng 1.736 tỷ đồng.

THANH GIANG; ẢNH: THU GIANG