Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, cung cấp than cho sản xuất điện

Thứ Tư, 04-12-2019, 05:03

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương (BNÐP), cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động SXKD than trái phép...

Thủ tướng chỉ thị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có hoạt động SXKD than tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, SXKD than để ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác, SXKD than trái phép theo quy định của pháp luật. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Ðông Bắc và các đơn vị được phép khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than quản lý chặt chẽ ranh giới mỏ được giao; tăng cường công tác quản lý nguồn than từ nơi khai thác, trên đường vận chuyển đến các kho bãi, cảng tiêu thụ; quản lý tốt các phương tiện vận chuyển than đi tiêu thụ trong nước…

Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp trong suốt thời gian tồn tại của nhà máy…