Tăng cường hợp tác về biển giữa các thành viên ARF

Thứ Năm, 14-11-2019, 09:40

Ngày 13-11, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Hội thảo Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ hai về thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó các thách thức, do Việt Nam, Canada và Liên hiệp châu Âu (EU) đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo, có hơn 100 quan chức, chuyên gia, học giả về quản lý biển đến từ hơn 20 thành viên ARF.

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ Nhóm Công tác giữa kỳ của ARF về an ninh biển, đồng thời là một trong các nỗ lực nhằm thực hiện Kế hoạch Hành động Hà Nội về triển khai Tuyên bố Tầm nhìn ARF và Chương trình hoạt động của ARF về an ninh biển giai đoạn 2018 - 2020.

Trong hai ngày làm việc, hội thảo tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực thi UNCLOS năm 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan trong giải quyết các thách thức về quản lý biển; trao đổi quan điểm về những phát triển mới trong giải thích UNCLOS năm 1982; chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn mới trong thực thi Luật Biển và các văn kiện pháp lý, nhất là về giải quyết tranh chấp và ứng phó các vấn đề mới nổi trong khu vực; đề xuất các khuyến nghị để củng cố hơn nữa hợp tác giữa các quốc gia, tăng cường vai trò của các cơ chế và khuôn khổ khu vực trong quản trị biển và đại dương.