Sửa chữa công trình nước sạch mới đưa vào sử dụng đã hỏng

Thứ Ba, 15-10-2019, 10:10
Công trình cấp nước thôn Bản Piềng đã bị hỏng đầu nối ống vào cửa thu nước.

NDĐT - Ngày 14-10, Nhân Dân điện tử nhận được công văn của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn tiếp thu, trả lời phản ánh về công trình nước sạch xã Lục Bình (huyện Bạch Thông) tại bài báo “Công trình nước sạch mới đưa vào sử dụng đã hỏng ở Bạch Thông” đăng trên Nhân Dân điện tử ngày 19-9.

Theo công văn, tiếp thu phản ánh của Nhân Dân điện tử, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường Bắc Cạn, là chủ đầu tư dự án, tiến hành kiểm tra và thống nhất biện pháp khắc phục.

Ngày 24-9, chủ đầu tư và Chi cục Thủy lợi, UBND xã Lục Bình, đơn vị tư vấn giám sát, thi công đã tiến hành kiểm tra công trình. Sau khi kiểm tra, Sở NN-PTNT Bắc Cạn cung cấp thông tin tới Nhân Dân điện tử như sau:

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Lục Bình nằm trong danh mục đầu tư thuộc Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được UBND tỉnh Bắc Cạn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, ngày 31-10-2016. Công trình xây dựng trên cơ sở hệ thống cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư từ trước, qua thời gian sử dụng đã hư hỏng. Quy mô công trình bao gồm xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt cũ bảo đảm cấp nước cho 627 hộ dân tại các thôn: Bản Piềng, Lủng Chang-Pác Chang, Bản Piềng-Nam, Bắc Lanh Chang-Nà Nghịu, Cao Lộc-Nà Chuông và nhà họp thôn, trụ sở UBND xã, Trạm Y tế xã.

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó, vốn vay WB hơn 4,8 tỷ đồng (gồm 80% vốn T.Ư cấp phát và 10% vốn do Bắc Cạn vay lại); vốn đối ứng do nhân dân đóng góp hơn 533 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 22-2-2018, bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 12-6-2019. Đơn vị tiếp nhận bàn giao, sử dụng là UBND xã Lục Bình.

Tại thời điểm kiểm tra công trình, nguồn nước tại các cửa thu đủ nước; cửa thu bị đất, cát vùi lấp; một số đoạn ống qua suối bị lũ cuốn trôi đã khắc phục; một số đoạn ống chính hở trên mặt đất; đa phần trụ vòi tại các hộ gia đình không có nước hoặc có nhưng không đều.

Nguyên nhân dẫn đến không có nước là do công tác bàn giao của chủ đầu tư cho đơn vị quản lý chưa chặt chẽ, đơn vị nhận bàn giao chưa tổ chức quản lý vận hành sau đầu tư.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tại thời điểm bàn giao, các trụ vòi đều có nước; UBND xã đã thành lập tổ quản lý vận hành. Tuy nhiên, công trình chưa được chủ đầu tư bàn giao cụ thể các hạng mục cho địa phương nên UBND xã chưa đủ cơ sở để chỉ đạo tổ quản lý vận hành sau đầu tư. Khi mưa, lũ về, hạng mục cửa thu nước thường bị vùi lấp dẫn đến mất nước thường xuyên. Khi có nước, một số hộ sử dụng tự do dẫn đến không đủ áp lực để cấp nước đến các hộ trên cao.

Để khắc phục, Sở NN-PTNT chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay, bảo đảm các hộ có nước sinh hoạt ngay trong tháng 10-2019; xử lý các đoạn đường ống cắt ngang qua đường và qua suối bảo đảm ổn định lâu dài; tổ chức bàn giao từng hạng mục chi tiết của công trình cho UBND xã Lục Bình.

UBND xã Lục Bình có trách nhiệm ban hành quy chế sử dụng nước, xây dựng phương án giá nước để tổ quản lý vận hành vào vận hành theo quy định; tổ chức nhận bàn giao từ chủ đầu tư khi hoàn thành khắc phục công trình.

Về nội dung phản ánh công trình có dấu hiệu bị “rút ruột”, theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án chỉ đầu tư từ công trình đầu mối đến đồng hồ lắp đặt tại các vị trí sử dụng nước. Còn lại các trụ vòi sau đồng hồ thiết kế bằng bê-tông mác 150, đá 1x2, kích thước 30x30x30cm, van khóa và vòi đồng do các hộ dân tự đầu tư. Khối lượng này không có trong dự toán được duyệt, chỉ có trong thiết kế để hướng dẫn các hộ dân thực hiện. Tuy nhiên, đa số các hộ dân không thực hiện với lý do di chuyển vòi sang vị trí khác hoặc đấu nối trực tiếp lên téc chứa nước.

Sở NN-PTNT khẳng định, kết quả kiểm tra cho thấy, phản ánh của Nhân Dân điện tử là đúng thực tế. Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục các tồn tại như báo nêu, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh.

* Công trình nước sạch mới bàn giao đã hỏng ở Bạch Thông

TUẤN SƠN