Siết chặt quản lý tàu bay không người lái

Thứ Năm, 12-12-2019, 05:26

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tàu bay không người lái (TBKNL) và các phương tiện bay siêu nhẹ (PTBSN).

Theo đó, để nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đối với TBKNL và các PTBSN, giảm rủi ro; bảo đảm tuyệt đối quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự và an toàn hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương chủ trì xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo tăng cường các giải pháp dài hạn trong quản lý đối với TBKNL và các PTBSN để giảm rủi ro trong an toàn, an ninh hàng không dân dụng; chủ trì phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan triển khai soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NÐ-CP ngày 28-3-2008 của Chính phủ về quản lý TBKNL và các PTBSN và chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với TBKNL và các PTBSN công khai đến mọi tổ chức, cá nhân biết để thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vùng trời, quản lý bay, trong đó có quản lý TBKNL và các PTBSN; phối hợp Bộ Quốc phòng trong duy trì trao đổi thông tin kịp thời khi xảy ra vụ việc, hiệp đồng xử lý tình huống theo các điều khoản đã được ký giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải… Bộ Công an phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng điều tra, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu TBKNL và các PTBSN; quản lý các tổ chức, cá nhân có sở hữu TBKNL và các PTBSN thông qua việc khai báo, đăng ký tại các địa bàn; bổ sung, hoàn thiện xác định các hành vi vi phạm và chế tài xử lý hành chính liên quan đến hoạt động của TBKNL và các PTBSN. Bộ Công thương phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường các biện pháp quản lý nguồn đầu vào trong hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất TBKNL và các PTBSN; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bổ sung quy định chặt chẽ về nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất; tăng cường công tác quản lý thị trường kinh doanh, mua, bán TBKNL và các PTBSN…