Phê duyệt khung chính sách bồi thường, tái định cư dự án đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 21-10-2019, 01:24
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1350/TTg-CN phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa - Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
PV