Ký thỏa thuận chi trả giảm phát thải từ rừng

Chủ Nhật, 25-10-2020, 01:45

Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) và Ngân hàng Thế giới (WB) - cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) vừa ký kết thỏa thuận chi trả giảm phát thải từ rừng vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Theo đó, Việt Nam chuyển nhượng cho FCPF 10,3 triệu tấn CO2e giảm phát thải từ rừng tại sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018-2024. FCPF sẽ thanh toán cho dịch vụ này là 51,5 triệu USD. Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam được thực hiện nhằm hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết các nguyên nhân mất rừng ở vùng Bắc Trung Bộ, qua đó giảm phát thải do mất rừng, suy thoái rừng và tăng hấp thụ do phục hồi, tái tạo rừng. Đến nay, nguồn kinh phí cam kết đóng góp cho FCPF để chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện chi trả cho dịch vụ giảm phát thải từ rừng đã lên tới 1,3 tỷ USD.

PV