Kiểm soát các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ Năm, 19-09-2019, 08:24
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

NDĐT - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 6226/UBND-XD4 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng ký với nội dung kiểm soát các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai 85 dự án hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở với tổng diện tích đất khoảng 1.979ha (5,4 triệu m2 đất ở; tương ứng khoảng 43.800 căn hộ, ô đất ở và chuẩn bị triển khai dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh với quy mô 3.186ha với khoảng 13,8 triệu m2 đất ở tương ứng khoảng 99.000 căn hộ). Như vậy, nhu cầu nhà ở đang trong tình trạng cung vượt quá cầu nhiều lần, đây cũng là một trong những lý do một số dự án hạ tầng đang triển khai chậm tiến độ. Để khắc phục tình trạng trên cũng như giảm hiện tượng bong bóng bất động sản, để dành quỹ đất cho phát triển sản xuất, phát triển dịch vụ cũng như chỉ phát triển đô thị khi có nhu cầu đất ở thật sự và phát huy tối đa hiệu quả từ đất đai… UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương, cụ thể:

Yêu cầu các địa phương rà soát lại tổng thể các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở trên địa bàn để thống kê, đánh giá, có số liệu thực tế về số lượng ô đất, căn hộ chưa sử dụng và chưa kinh doanh được, từ đó chủ động dừng đề xuất các dự án mới trên địa bàn; trên cơ sở thời gian thực hiện của quy hoạch chung của từng địa phương từ đó ban hành Quyết định chi tiết về lộ trình thực hiện đầu tư các dự án theo quy hoạch, công bố công khai để làm cơ sở triển khai thực hiện; không đề xuất đầu tư mới các dự án mà thực tế chưa có nhu cầu sử dụng được, làm hình thành các khu đô thị không có người ở gây lãng phí nguồn lực đất đai cũng như nguồn lực từ đất đai cũng như nguồn lực của xã hội và ảnh hưởng đến việc sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà của nhân dân do vướng quy hoạch.

Yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế khẩn trương lập và điều chỉnh quy hoạch KKT Vân Đồn, Móng Cái; UBND các địa phương triển khai lập và trình duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ ½.000 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5051/UBND-QH1 ngày 18-7-2019; rà soát lại các quy hoạch chi tiết triển khai trên địa bàn có quy mô lớn, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đề xuất quy mô, ranh giới nghiên cứu giai đoạn cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế của địa phương.

Văn bản nhấn mạnh: Yêu cầu UBND các địa phương và các sở ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 15-3-2017 về việc triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại thông báo số 389/TB-VPCP ngày 6-12-2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về tình hìn bất động sản.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Xây dựng đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện việc rà soát và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định hiện hành không để tình trạng phát triển nóng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

GIAI THANH