Kiểm điểm các cá nhân vi phạm tại đền Đá Thiên

Thứ Bảy, 09-11-2019, 14:39
UBND huyện Đồng Hỷ xác định: Toàn bộ các công trình xây dựng tại khu vực đền Đá Thiên đều chưa được cấp phép.

NDĐT - UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) ban hành Kết luận số 192/KL-UBND, ngày 7-11, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, các công trình xây dựng trên đất tại khu vực đền Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau. Theo đó, UBND huyện Đồng Hỷ xác định: Việc quản lý, sử dụng đất đai có sai phạm, xây dựng hàng loạt công trình chưa được cấp phép và yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm trách nhiệm.

Trên cơ sở các tài liệu có liên quan, báo cáo kết quả xác minh của Tổ công tác do Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ thành lập ngày 29-8 và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Kết luận số 192/KL-UBND của UBND Đồng Hỷ nêu rõ: Từ trước năm 1997, đất đai khu vực đền Đá Thiên không có ai quản lý, canh tác. Năm 1997, UBND thị trấn Trại Cau đo đạc bản đồ địa chính xác định khu vực đền Đá Thiên là thửa đất số 46, tờ bản đồ số 5, diện tích 2.425,6 m2 (loại đất ghi trong bản đồ là đất miếu), sổ dã ngoại và sổ mục kê ghi chủ sử dụng đất là UBND thị trấn Trại Cau.

Năm 2004, nhân dân công đức xây hai gian nhà, từ năm 2006-2007 bắt đầu xây dựng, dần hoàn thiện các công trình như hiện nay. Năm 2016, thị trấn Trại Cau được đo đạc mới lại bản đồ địa chính và tháng 12- 2018 được Sở Tài Nguyên và Môi trường duyệt, đất đai khu vực đền Đá Thiên mang thửa số 46, tờ bản đồ số 5, diện tích 2.617,7 m2, loại đất tín ngưỡng.

UBND huyện Đồng Hỷ cũng xác định: Tại thửa số 46, tờ bản đồ số 5 hiện nay có các công trình: Một ngôi mộ xây gạch, ốp gạch (người dân gọi là mộ ông Hoàng Bảy, người có công dẹp giặc phương bắc) rộng 27,9 m2; một bếp xây gạch, một cổng xây gạch lợp mái theo kiến trúc đền, một công trình xây dựng theo kiến trúc miếu; một công trình xây theo kiến trúc hang động( người dân gọi là động Sơn Lâm).

“Một nhà xây một tầng (người dân gọi là cung Vua Cha), hai công trình tháp chuông và tháp trống, một công trình xây dựng theo kiến trúc đình, đền có diện tích 193m2( người dân gọi là nhà Công Đồng), một nhà xây hai tầng mà hộ bà Hoàng Thị Lý( thủ nhang) đang ở. Tại khu vực gần đền Đá Thiên có dãy bán hàng lợp mái tôn và Prô- xi- măng, cột thép, dài 42m được các hộ dân thuê lại của bà Hoàng Thị Lý; một công trình xây dựng theo kiến trúc đình, đền; một công trình xây dựng kiến trúc miếu”- Kết luận số 192/KL-UBND của UBND Đồng Hỷ nêu rõ.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND huyện Đồng Hỷ kết luận: Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 5, diện tích 2.617,7 m2, là loại đất tín ngưỡng, do UBND thị trấn Trại Cau quản lý. Toàn bộ các công trình xây dựng ở khu vực đền Đá Thiên tại thửa số 46, tờ bản đồ số 5 và các công trình xây dựng gần đền Đá Thiên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Đồng Hỷ yêu cầu UBND thị trấn Trại Cau kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất và xây dựng các công trình vi phạm trên đất khu vực đền Đá Thiên; đồng thời yêu cầu UBND thị trấn Trại Cau xây dựng kế hoạch đưa đền Đá Thiên vào quản lý bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trục lợi đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

THẾ BÌNH