[Infographic] Phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam: Những dấu ấn nổi bật

Chủ Nhật, 21-06-2020 23:04

NDĐT - Cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những thắng lợi ý nghĩa, với những dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

 

LÊ HÀ, DUY LINH. ĐỒ HỌA: ĐỨC TRUNG