[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Chủ Nhật, 24-11-2019 23:19

NDĐT- Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 quy định, từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng với lao động nam, đủ 55 tuổi 04 tháng với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm ba tháng với lao động nam, bốn tháng với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028, với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

NGÂN ANH - ĐỨC TRUNG