[Infographic] Chương trình 135, hành trình 20 năm

Thứ Sáu, 08-03-2019 14:45

NDĐT- Sau 20 năm triển khai, qua từng giai đoạn, Chương trình 135 được thực hiện theo nhiều mô hình khác nhau và đã ghi nhận những kết quả nổi bật.

ĐẶNG NGỌC CHÂM